Yaşlandırma (Aging)

Başta alüminyum olmak üzere demir dışı metallerin mukavemet değerlerini arttırmak, koersivite özelliklerini kazandırmak ve önceki proseslerinde oluşan kararsız yapılarını homojen hale getirmek için uygulanan sertleştirme işlemleri.