Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz ;
Firmamızın çalışma prensiplerini ve ideolojisini sizlere daha iyi anlatabilmemiz için aşağıdaki kısa bilgilendirme yazısını okumanızı rica ederiz.

  • Her ne kadar imalat, zamana karşı yapılan bir yarış olsa da ; ısıl işlemde proses süreleri kısaldığında yapılan işin kalitesinin de aynı oranda düşeceğini, yapılan işten maksimum verim sağlayabilmek için benzer özellikteki malzemelerin birlikte isil işlem görmek üzere gruplanması, bu gruplara özel işlem parametrelerinin belirlenmesi ve işlemlerin eksiksiz uygulanması için zaruri bir süreye ihtiyaç olduğunu dikkate almanızı rica ederiz.
  • Malzemelerde üretim sırasında biriken artık gerilimlerin, ısıl işlemde oluşan termal ve dönüşüm gerilimleriyle birleştiğinde malzeme geometrisine bağlı olarak mutlaka bir miktar şekil değişikliğine (distorsiyon yada çarpılma) yol açacağını, bu şekil değişikliğini önlemenin mümkün olmadığını ancak kaba işleme sonrası yapılacak gerilim giderme işlemi ile miktarının azaltılabileceğini dikkate almanızı rica ederiz.
  • Isıl işlemin sadece sertlik kavramından ibaret olmadığını, aynı sertlikte fakat farklı parametrelerde ısıl işlem görmüş malzemelerin gösterdikleri mekanik ve kimyasal özelliklerin birbirinden farklı olabileceğini, uygun olmayan parametrelerle yapılan işlemlerde sertlik değeri uygun olsa bile malzemenin randıman vermeyeceğini unutmayınız.
  • Isıl işlemin son derece zor ve tehlikeli bir mühendislik hizmeti olduğunu, yalnızca fiyat odaklı yapılan satın almaların uzun vadede telafi edilmesi güç ve pahalı sonuçlar doğurabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
  • Uzman Isıl İşlem olarak verdiğimiz mühendislik hizmetini; müşteri gereksinimlerine özel çözümler üretmek olarak tanımlıyor ve proseslerimizin her aşamasında müşterilerimizle doğrudan iletişim içinde olmayı ısıl işlemin olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple müşterimiz olmayan tüm firmalara da ısıl işlem işlerini çelik tüccarlığı yapan ticari kuruluşlar yerine işinin ehli ısıl işlem firmalarına emanet etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Saygılarımla

Tunç UZMAN
Genel Müdür
Metalurji ve Malzeme Yük. Müh.