Normalizasyon Tavlaması

Çelik şekillendirme yöntemlerinden dövme, haddeleme ve döküm gibi;  çeliğin mikro yapısını kabalaştıran ve homojenliğini bozan işlemlerden sonra yapılan ve yapıda oluşan karbür, beynit gibi ; mekanik özellikleri ve talaşlı işlenme kabiliyetini düşüren yapısal bileşenleri gidermek için yapılan prosestir.

Normalizasyon Tavlamasının Avantajları
Sertlik düşer
İç gerilimler giderilir.
Esneklik artar
Mekanik, elektriksel ve manyetik özellikler iyileştirilir.
Talaşlı işleme kabiliyeti artar

Normalizasyon tavlaması sonrasında oluşan ince taneli  ve homojen yapı sayesinde ; çeliğin öngörülen mekanik özellikleri, parçanın her bölgesinde aynı değerlerde ölçülür.