Vakum Sertleştirme

Fırının içinde bulunan atmosferik basıncın proses öncesinde vakum pompaları yardımıyla dışarı atılmasından sonra yapılan sertleştirme ve meneviş işlemleridir. Özellikle takım çelikleri, yüksek hız çelikleri ve martenzitik paslanmaz çeliklerin sertleştirilmesi için uygundur.

VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEMİN AVANTAJLARI

YÜZEY TEMİZLİĞİ

İşlem esnasında ; fırın içinde tufal yada kalıntı oluşturabilecek hava, inert gaz yada kimyasal tuzlar bulunmadığından malzeme yüzeyi temiz ve parlaktır. Herhangi bir temizlik işlemi gerektirmez.

TEKRARLANABİLİRLİK
Vakum fırınında yapılan prosesler tamamen bilgisayar kontrolü altındadır ve yapılan her işlem kayıt altına alınır. İstendiğinde aynı işlem birebir olarak tekrar edilebilir.

HOMOJENLİK
İşlemler kapalı ve havasız bir ortamda yapıldığından, ısı dağılımı homojendir. Aynı şarjda işlem gören benzer malzemelerin sertlikleri ve mikroyapıları değişkenlik göstermez.

DİSTORSİYON (ÇARPILMA)
Vakum fırınlarında yapılan işlemlerde; fırın ortamı, ısıtma ve soğutma süreleri ve sıcaklık kontrolü oldukça hassas olarak kontrol edilebildiğinden malzemelerde ısıl işlem sonrası oluşan şekil değişiklikleri diğer sertleştirme ortamlarına kıyasla düşüktür.

ÇEVRE
Proses esnasında hiç bir kimyasal madde veya doğaya zararlı hiçbir gaz kullanılmadığından tamamen çevre dostudur.

VAKUM FIRINLARINDA YAPTIĞIMIZ DİĞER ISIL İŞLEMLER
Aşağıdaki tabloda sık kullanılan bazı malzemelerin vakum fırınlarında yapılan hangi işlemler için uygun olduğunu görebilirsiniz.
goster